Vad är golf handicap?

För att golfspelare på olika nivåer ska kunna spela mot varandra med jämförbara resultat använder man golf handicap (HCP). Alla spelare har ett personligt handicap som baserar sig på spelarens nivå. Som nybörjare börjar du med handicap 54. Desto bättre spelare du är, desto lägre är ditt handicap. Då ditt handicap är under 9,4 är du singelspelare. Om du spelar med handicap 0 är du scratch-spelare. Golfproffsen har inget handicap alls.

Vad är golf handicap?
Vad är handicap i golf egentligen?

Hur fungerar golf handicap

Varje golfbana har ett visst antal slag som man räknar att en scratch-spelare, det vill säga en idealspelare, ska kunna spela banan med. Det är banans par. Golfbanornas par brukar vara omkring 72.

Handicapet ger spelare en mängd poäng som de får ta bort från mängden slag på en runda, det vill säga bruttopoängen. Som nybörjare med nytt greencard har du handicap 54. Detta betyder att oavsett banans par får du subtrahera 54 från dina totala slag. Mängden totala slag kallas bruttoresultat, och då du subtraherat ditt handicap kallas slutsumman nettoresultat.

För att sänka ditt handicap måste du göra ett resultat som visar en spelad runda under den slagmängd som ditt handicap skulle tillåta. Detta betyder att ditt nettoresultat skulle vara under banans par för att sänka ditt handicap.

Var du spelar har också en betydelse

Varje golfbana har därtill ett banvärde som är baserat på ett så kallat slopevärde som inverkar hur ditt handicap kan sänkas på ifrågavarande bana. I slopevärdet beräknas bland annat banans längd och svårighetsgrad. För att kunna sänka ditt handicap bör banan du spelar på vara banvärderad och ha ett slopevärde. Slopevärdet för varje bana, och hur det inverkar på ditt handicap, kan du se i särskilda slopetabeller.

Andra faktorer som inverkar då du vill sänka ditt personliga handicap är från vilken utslagsplats (det vill säga teeplats) du spelar från och på ditt kön.

Nya regler sedan år 2020 för golf handicap i Sverige

I mars 2020 kom nya handicapregler i bruk i Sverige. Det nya regelverket heter World Handicap System (WHS) och innebär små ändringar och förbättringar i systemet.

Handicapet räknas numera inte genom enskilda rundor, utan baserar sig på ett medelvärde av upp till åtta av dina senaste rundor. Det här sättet att räkna är mera rättvisande eftersom det visar hur ditt spel ser ut just nu. Du kan också registrera 9-håls rundor, vilket inte var fallet före det här nya systemet var på plats. En annan fördel med systemet är att ditt handicap blir jämförbart med spelare runtom i världen.

När du ska sänka ditt handicap

Då du har spelat en runda som kommer att sänka ditt golf handicap ska du registrera resultatet antingen digitalt eller med rundans resultatkort så snabbt som möjligt. Meddela resultatet framåt gärna redan samma dag.

Den största fördelen med golf handicap systemet är att det möjliggör att du kan spela och tävla jämförbart med golfspelare som är på olika nivå än vad du själv är. Dessutom kan du med hjälp av handicap systemet följa med bättre din egen personliga utveckling som golfspelare.

Lämna en kommentar

Har informationen på denna sida hjälpt dig?
0 / 5 3.00